P O


ZÁKON Č. 133/1985 SB., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

§ 4 ČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
ODST. 1 PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ SE PROVOZOVANÉ ČINNOSTI ČLENÍ DO KATEGORIÍ
ODST. 2 ZA PROVOZOVANÉ ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM SE POVAŽUJÍ ČINNOSTI
ODST. 3 ZA PROVOZOVANÉ ČINNOSTI S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM SE POVAŽUJÍ ČINNOSTI
ODST. 4 ZA PROVOZOVANÉ ČINNOSTI BEZ ZVÝŠENÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ SE POVAŽUJÍ ČINNOSTI
§ 5 POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 6 PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY PROVOZUJÍCÍ ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM A S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM JSOU DÁLE POVINNY
§ 11 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 13 PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA
§ 15 DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 16 ŠKOLENÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
§ 17 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
§ 18 OSOBNÍ POMOC
§ 19 VĚCNÁ POMOC
§ 20 VYNĚTÍ Z POVINNOSTI POSKYTNOUT OSOBNÍ A VĚCNOU POMOC
§ 20A NÁHRADA UŠLÉHO VÝDĚLKU
§ 21 NÁHRADA VÝDAJŮ
§ 22 VSTUP NA NEMOVITOSTI
§ 31 VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
§ 32 ORGÁNY VYKONÁVAJÍCÍ STÁTNÍ POŽÁRNÍ DOZOR
§ 36 VYLOUČENÍ VĚCI Z UŽÍVÁNÍ, ZÁKAZ ČINNOSTI A ZASTAVENÍ PROVOZU
§ 82 NÁHRADA VĚCNÉ ŠKODY

logo logo